ABŞ hakda

Kompaniýa, daşky gurşawy goramak we täze energiýa önümlerini öwrenmekde ýöriteleşen hususy toplumlaýyn kärhana. lt ylmy gözleglere we tehnologiki kämilleşdirişe esaslanýar we abraý satmagy maksat edinýär. Kompaniýanyň önümlerine esasan gün monta system ulgamy, gün yzarlaýyş ulgamy, ýalpaklyk ulgamy, gün çyralary we ş.m. girýär. Gün gurnama ulgamynyň ýyllyk satuwy 2 gw-a ýetýär, kompaniýanyň önümleri Hytaýyň hemme ýerinde satylýar we Europeewropa, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär. we beýleki ýurtlar we sebitler.

12+

.Yl

10+

Baýraklar

70000

Müşderi

önüm

Gün sistemasy

Gün panelleri

Carport Gün

Garnituralar

Iki okly yzarlaýjy gün yzarlaýyş ulgamy

Iki okly yzarlaýjy gün yzarlaýyş ulgamy

Iki okly yzarlaýjy gün yzarlaýyş ulgamy

550W Monokristally ýarym gün panelleri paneli

550W Monokristally ýarym gün panelleri paneli

550W Monokristally ýarym gün panelleri paneli

Grid üçin TouYou Gün inwertory

Grid üçin TouYou Gün inwertory

Grid üçin TouYou Gün inwertory

TouY bukulýan gün paneli

TouY bukulýan gün paneli

TouY bukulýan gün paneli

“TouYou Gün Inverter Grid” gibrid inwertory

“TouYou Gün Inverter Grid” gibrid inwertory

“TouYou Gün Inverter Grid” gibrid inwertory

Gün energiýasy ulgamy Öý gün gurnama ulgamy

Gün energiýasy ulgamy Öý gün gurnama ulgamy

Gün energiýasy ulgamy Öý gün gurnama ulgamy

“ALUMINUM SOLAR ROOF CARPORT RACKING STRUCTURE”

“ALUMINUM SOLAR ROOF CARPORT RACKING STRUCTURE”

“ALUMINUM SOLAR ROOF CARPORT RACKING STRUCTURE”

TouYou Gün paneli sumkalary

TouYou Gün paneli sumkalary

TouYou Gün paneli sumkalary

LITIUM ION BATERIYA GURAMASY 3.2V 3000MAH

LITIUM ION BATERIYA GURAMASY 3.2V 3000MAH

LITIUM ION BATERIYA GURAMASY 3.2V 3000MAH

48v 120ah Gün batareýasynyň öýi 6kwh litiý Ion batareýasyny ulanyň

48v 120ah Gün batareýasynyň öýi 6kwh litiý Ion batareýasyny ulanyň

48v 120ah Gün batareýasynyň öýi 6kwh litiý Ion batareýasyny ulanyň

ulanmak aňsat

Pleönekeý we çalt işlemek ony bir gezek öwreniň

soňky habarlar

Käbir metbugat soraglary

Gün paneli awtoulag duralgasynyň netijeliligini näme edýär?

Gün paneli awtoulag duralgasy gün şöhlesini arassa güýje öwürýär. Bu desgalar dizaýny funksiýa bilen garyşdyrýar, täzelenýän energiýa öndürýän mahaly ulaglary elementlerden goraýar.

Doly gör

Uglerod aýak yzyny azaltmak: Gün ulaglarynyň peýdalary

Gün karport örtügi gün şöhlesini ulanmak üçin täze aýlaw getirýär.

Doly gör

Gün yzarlaýjy enjamlarynyň artykmaçlyklaryny açyň

Gün yzarlaýjy enjamlar, paneli güne yzarlamak arkaly arassa energiýa tagallalaryny ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen has köp ýagtylygy alýar.

Doly gör
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň